Unlocked/Reconnected: Jochem Rotteveel

Unlocked/Reconnected: Jochem Rotteveel

9 juni 2020
Studio Seine neemt deel aan de tentoonstelling Unlocked/Reconnected en presenteert hiervoor het werk Still of night van Jochem Rotteveel.
De tentoonstelling Unlocked/Reconnected is een initiatief dat zo’n tweehonderd ‘huizen voor de kunst’ door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, presentatieinstellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt voor Unlocked/Reconnected is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is. Unlocked/Reconnected komt voort uit een gevoel dat het open stellen van het huis na de lockdown ons noodzaakt om te heroverwegen hoe ‘(t)huis’ er uit zou kunnen zien. Unlocked/Reconnected onderstreept het belang van kunst en cultuur in deze tijd van wereldwijde crisis.
Voor het volledige overzicht van alle deelnemers en meer informatie zie: https://www.unlockedreconnected.nl/#studio-seine